אימפקט תכנון פיננסי סוכנות לביטוח (2021) בע"מ רואה בלקוחותיה כנכס העיקרי שלה.

אנו משקיעים את מרב המאמצים לספק מענה מקצועי, איכותי, אדיב וזמין, כל זאת מתוך הרצון לשמור על רמת שביעות רצון מקסימאלית לצד נאמנות ושמירת קשר לטווח הארוך. אנו מתחייבים בפניכם:

לפעול בהגינות ובהוגנות תוך שמירה על פרטיותכם בכל פנייה באשר היא

לספק מענה ראשוני, מקצועי ואדיב בהקדם האפשרי ועד 2 ימי עסקים ממועד פניית

לספק מסמכים ואישורים תוך 7 ימי עסקים ממועד פנייתכם, כל זאת בהתאם לקיומם של המסמכים בסוכנות.

למסור מידע עדכני עד 7 ימי עסקים אודות זכויותיכם בנושא תביעות לתגמולי ביטוח ודרכי הפעולה העומדות בפניכם להליך יישוב תביעות אל מול החברות השונות בזמן פנייתכם לסוכנות.

חברות ביטוח

 • הפניקס חברה לביטוח בע"מ 
 • מגדל חברה לביטוח בע"מ 
 • כלל חברה לביטוח בע"מ 
 • הראל חברה לביטוח בע"מ 
 • מנורה חברה לביטוח בע"מ 

קרנות פנסיה

 • הפניקס פנסיה וגמל בע"מ 
 • מגדל מקפת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 
 • מנורה מבטחים פנסיה בע"מ 
 • כלל פנסיה וגמל בע"מ 
 • הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ 
 • אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ 
 • מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ 
 • מור בית השקעות בע"מ  
 • הכשרה חברה לביטוח בע"מ 

קופות גמל וקרנות השתלמות 

 • הפניקס פנסיה וגמל בע"מ 
 • דש גמל ופנסיה בע"מ 
 • אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ 
 • פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ 
 • ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ 
 • אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ 
 • מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ 
 • כלל פנסיה וגמל בע"מ 
 • מגדל מקפת ניהול קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ 
 • הראל פנסיה גמל בע"מ